inapoi

Ordinul 4 / 2012

Ordinul Nr.4 din 17.02.2012
privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat  verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2012

ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 129 din 22 februarie 2012

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) şi ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Articolul 1. Valorile de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa de certificate verzi pentru anul 2012 sunt următoarele:
a) valoarea minimă de 121,89 lei / certificat verde (respectiv 28,172 euro/certificat verde);
b) valoarea maximă de 248,30 lei / certificat verde (respectiv 57,389 euro/certificat verde).


Articolul 2. Contravaloarea certificatului verde neachiziţionat de către operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2012, este de 496,61 lei / certificat verde neachiziţionat (respectiv 114,777 euro/certificat verde neachiziţionat).
 
Articolul 3. Societatea Comercială OPCOM - S.A., Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4. Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Articolul 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Iulius Dan Plaveti

Realizat de Art Logo Art Extension Extension